دستگاه ضبط مکالمات تلفنی دستگاه ضبط صدای محیط

دستگاه ضبط مکالمات تلفن شهری

اولین و معتبرترین دستگاه ضبط مکالمه تلفن شهری با قابلیت های فراوان و کیفیت تک و بی نظیر !

دستگاه ضبط صدای محیط

اولین و معتبرترین دستگاه ضبط صدای محیط موجود در کشور که قادر به ضبط صدای محیط با کیفیت و وضوح بسیار عالی می باشد !

شرکت تکسا در نقشه